Faill faoi leith 

Mar an Ghaeltacht amháin aitheanta taobh amuigh d'Éireann, cuirtear deis faoi leith ar fáil foghlaim tumaidh le múinteoirí, pleananna ceachta, agus imeachtaí den scoth.

Ranganna éagsúla againn do gach leibhéal cumais, ó leanaí agus glantosaitheoirí fásta go cainteoirí líofa, le ranganna beaga i gceist againn. Is é sprioc againn go mbeidh gach fhoghlaimeoir ar a suaimhneas an Ghaeilge a chleachtadh agus a labhairt in atmaisféar scíthe

Curtear deis faoi leith ar fáil foghlaim tumaidh le múinteoirí as an nGaeltacht in Éirinn, le dhá rang agus ceardlann le fáil gach lá trí chomhrá físe!

Oireachtas/Céilí

Mar gheall ar COVID-19, reáchtálfar
Oireachtas Gaeilge Cheanada  ar líne mar chuid do
Thumsheachtain Samhradh na Gaetachta.


10-16 Lúnasa 2020

De bharr COVID-19 beidh tumsheachtain na gaeltachta ar siúl ar an idirlíon i mbliana.

Clár Laethúil

Clár Laethúil, Dé Luain - Dé hAoine
11 rn. - 1 in. (ET) Ranganna ar líne
2:30 in. - 4 in. (ET) Ceardlanna


Ceardlanna
Dé Luain: Léacht Staire nó "Gléasanna Gaeilge ar Líne"
Dé Máirt: Bataireacht nó Scéalaíocht
Dé Céadaoin: Bataireacht nó Filíocht
Déardaoin: Sean-Nós nó Scéalaíocht
Dé hAoine: Sean-Nós nó Filíocht

Táillí ⁊ Clárú

Sa Phacáiste Slán: teagasc, ceardlanna agus imeachtaí shóisialta ar líne.

Pacáiste Slán: $85
Íoc Dalta nó cruatan airgeadais: $50
Íoc laethúil: $20