About Us        Programs                             Media                                  Newsletter        Links        Membership      Photos                Contact COMÓRADH 1916    

Oíche Aoine, 19 Feabhra 2016:

TEACH AN AMBASADÓRA (291 Park Road, Rockcliffe Park, Ottawa):

                 19:00:  Fáiltiú Comóraidh, Insealbhú Uachtarán Oireachtas Gaeilge Cheanada

 

Dé Sathairn, 20 Feabhra 2016:

TEACH AN AMBASADÓRA (291 Park Road, Rockcliffe Park, Ottawa):

10:00 – 11:00: Léacht – An Ghaeilge agus Éirí Amach na Cásca
                                           Cainteoir: Clr Niall Ó Donnghaile, iar-Mhéara Bhéal Feirste

11:00 – 12:00: Léacht – Éirí Amach na Cásca i gComhthéacs Stair na hÉireann
                                           Cainteoir: Ionadaí ó Rialtas Phoblacht na hÉireann (le fógairt)

12:00 – 13:00: Lón

13:00 – 14:00: Léacht – Katherine Hughes (Gníomhaí Cheanadach) agus Éirí Amach na Cásca
                                           Cainteoir, An t-Ollamh Pádraig Ó Siadhail, Ollscoile Naomh Mhuire, Halifax, Nova Scotia

14:00 – 15:00: Léacht – Ceanada agus Éirí Amach na Cásca
                                           Cainteoir: Aralt Mac Giolla Chainnigh, Canadian Military College, Kingston, Ontario

                                15:00 - 16:00   Seirbhís Cuimhneachán


16:00 - 16:30: Caife

                 16:30 - 17:30: Ceardlann Amhránaíochta ar an Sean Nós


            HEART AND CROWN (67 Clarence Street, Ottawa)

                               18:30 - Suipéar

            BLESSED SACRAMENT PARISH HALL (194  4th Street, Ottawa)

                               20:00 - Céilí


Teanga: Chun cinntiú go mbeidh uasmhéid rochtain le fáil, beidh seisiúin chomhthreomhara (parallel sessions) á reáchtáil.  Cuirfear achan léacht faoi dhó, mar sin: uair amháin as Béarla, agus uair amháin as Gaeilge le haistriúchán comhuaineach. 

 

Amharclann #1

(Gaeilge le hAistriúchán Comhuaineach)

Amharclann #2

(Béarla)

10:00 – 11:00

An Ghaeilge agus Éirí Amach na Cásca (Niall Ó Donnghaile)

Éirí Amach na Cásca i gComhthéacs Stair na hÉireann (Ionadaí ó Rialtas Phoblacht na hÉireann)

11:00 – 12:00

Éirí Amach na Cásca i gComhthéacs Stair na hÉireann (Ionadaí ó Rialtas Phoblacht na hÉireann)

An Ghaeilge agus Éirí Amach na Cásca (Niall Ó Donnghaile)

13:00 – 14:00

Katherine Hughes (Pádraig Ó Siadhail)

Ceanada agus Éirí Amach na Cásca (Aralt Mac Giolla Chainnigh)

14:00 – 15:00

Ceanada agus Éirí Amach na Cásca (Aralt Mac Giolla Chainnigh)

Katherine Hughes (Pádraig Ó Siadhail)

Reáchtálfar codanna oifigiúla an Fháiltiú, oíche Aoine, as Gaeilge, chomh maith leis an Seirbhís Cuimhneacháin tráthnóna Dé Sathairn.


Le tacaíocht ó:

Cumann na Gaeltachta            


            Celtic Studies, Ollscoil Ottawa

 

Gaeltacht Canada

 

 

 

 

 

 

North American Gaeltacht - Gaeltacht Thuaisceart an Oileán Úir © 2013. #298 Gilmore Rd Tamworth/Erinsville, Ontario