Ár Scéal

Fáilte chun suíomh Ghaeltacht Thuaisceart an Oileáin Úir. Bhunaigh Séamus Mac Concharraige ár mbuneagraíocht, Cumann na Gaeltachta, sa bhliain 1994. Osclaíodh ár n-ionad Gaeltachta in Tamworth/Erinsville, Ontario, go hoifigiúil, ar 16 Meitheamh 2007.

 Céard í an Ghaeltacht?

Is í an Ghaeltacht na ceantair a bhfuil Gaeilge á labhairt mar theanga phobail agus a bhfuil dúchas na teanga beo agus bríomhar.


Cén Aidhm atá againn?

Is é is aidhm Chumann na Gaeltachta Gaeltacht a bhunú agus a chaomhnú i Meiriceá Thuaidh.


Cuspóirí Ginearálta na Gaeltachta

Seo í an cháipéis a thaispeánann na cuspóirí atá mar threoir ag Gaeltacht Thuaisceart an Oileáin Úir.


Ag leagan pleananna faoi choinne turais go dtí an Ghaeltacht in Éirinn?


Déan sracfhéachaint ar an Tuarascáil Taistil ó "Thuras Thóstal na Gaeltachta" a rinneadh ó Ghaeltacht Thuaisceart an Oileáin Úir go dtí an Ghaeltacht in Éirinn i 2013 (anseo).  Buíochas le hAntaine Dunbarra.
  

Last updated: July 2014  

 

Gaeltacht Canada

 

 

 

 

 

 

North American Gaeltacht - Gaeltacht Thuaisceart an Oileán Úir © 2013. #298 Gilmore Rd Tamworth/Erinsville, Ontario